Badania i rozwój

Jeśli pewne obszary, a w szczególności w zakresie efektywności energetycznej, nie są w pełni rozeznane, lub wymagane jest wykonanie pewnych prac badawczo-rozwojowych, możemy służyć pomocą. Nasze doświadczenie i współpraca z kilkoma uniwersytetami w kraju  poza granicami z pewnością zaowocuje dobrymi nowatorskimi rozwiązaniami.