Audyty energetyczne

Posiadamy doświadczenie w wykonywaniu audytów energetycznych, oraz audytów efektywności energetycznej dla różnego rodzaju obiektów, od domów jednorodzinnych, przez bloki, centra handlowe, fabryki,  do obiektów związanych z przemysłem ciężkim, jak górnictwo i hutnictwo. Wykonujemy obowiązkowe audyty energetyczne dużych przedsiębiorstw, jak również audyty z przeznaczeniem dla pozyskania dotacji, lub świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów.
Z naszą pomocą uzyskają państwo niezbędną wiedzę dla wdrożenia efektywności energetycznej pojedynczych procesów technologicznych, jak również całych linii produkcyjnych i urządzeń, oraz logistyki.

Oferujemy analizy i audyty:

 • Umowy na dystrybucję energii i wody, optymalizacje cen zakupów i sprzedaży mediów.
 • Konstrukcja budynku i jego ochrona termiczna
 • Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja)
 • Ciepła woda użytkowa
 • Woda technologiczna
 • Oświetlenie
 • Systemy bezpieczeństwa
 • Chłodnictwo spożywcze
 • Zarządzanie sprężonym powietrzem
 • Zarządzanie gazami technicznymi
 • Izolacyjność rurociągów i armatury
 • Piece
 • Napędy elektryczne
 • Zarządzanie wodą i ściekami
 • Gospodarka odpadami
 • Transport wewnętrzny i zewnętrzny
 • Systemy IT
 • Systemy magazynowania energii
 • Technologia
 • Emisja szkodliwych gazów i pyłów
 • Alternatywne i odnawialne źródła energii